szkola01.jpgszkola02.JPGszkola03.JPGszkola04.JPG

1. Ogólne zasady rekrutacji

Do oddziału dwujęzycznego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły, który:

    • otrzymał promocję do klasy VII;

    • uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzonego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki niż liczba wolnych miejsc w oddziale przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:

    • wynik sprawdzianu predyspozycji językowych;

    • wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego;

    • świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział nadal dysponuje wolnymi miejscami , na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art.131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz.U z 2019 r., poz.1148 ze zm.).

W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego.

2. Wniosek

Wypełniony wniosek (WZÓR WNIOSKU ) proszę przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wrzucić do skrzynki przy wejściu do szkoły w dniach od 27 kwietnia 2020 r. do 17 czerwca 2020 r.

Sprawdzian predyspozycji językowych: 19 czerwca 2020 r. godz. 9:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w dniach 01 lipca 2020 r. do 06 lipca 2020 r. (WZÓR OŚWIADCZENIA )

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów dwujęzycznych 10 lipca 2020 r. do godz. 15:00.

3. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do dwujęzycznej klasy VII

od 27.04.2020r.

do 17.06.2020r.

od 15.07.2020r.

do 20.07.2020r.

2

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych

19.06.2020r.

godz. 9:00

23.07.2020r.

godz. 9:00

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów , którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych

24.06.2020r.

do godz.15:00

29.07.2020r.

do godz.15:00

4

Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa uzyskania promocji do klasy VII

do 26.06.2020r.

do godz.15:00

do 03.08.2020r.

do godz.15:00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

30.06.2020r.

do godz.15:00

06.08.2020r.

 do godz.15:00

6

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 01.07.2020r.

do 06.07.2020r.

 od 07.08.2020r.

do 12.08.2020r.

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

10.07. 2020r.

do godz.15:00

18.08.2020r.

do godz.15:00

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019 r. poz.1148 ze zm.)

2. Zarządzenie nr 18/20 Burmistrza Szydłowca z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych oraz oddziałów sportowych i dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec.

Joomla templates by a4joomla