szkola01.jpgszkola02.JPGszkola03.JPGszkola04.JPG

Ten dział witryny zawiera informację jak chronimy dane osobowe Państwa i Państwa dzieci.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektorem ochrony danych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu jest P. Ilona Glogowska-Kowalczyk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klauzula informacyjna dla rodziców/opiekunów prawnych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu z siedzibą, ul. Wschodnia 57, 26-500 Szydłowiec,
b) kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem poczty elektronicznej . Inspektor ochrony danych: Ilona Głogowska-Kowalczyk,
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku szkolnego Państwa dzieci. Podstawa prawna ustawa 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe,
d) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
e) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej,
f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji przez Państwa dziecko obowiązku szkolnego, a po zakończeniu tego okresu zgodnie z wymogami przepisów szczególnych w tym względzie,
g) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia danych,
h) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
i) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z przepisów Prawa Oświatowego,
j) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.

 

Joomla templates by a4joomla