szkola01.jpgszkola02.JPGszkola03.JPGszkola04.JPG

I. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 1 września 2020 r., a kończą się 25 czerwca 2021 r.

II. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na półrocza:

I półrocze – od 1 września 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

II półrocze – od 1 lutego 2021 r.   do 25 czerwca 2021 r.

III. Egzaminy

Język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) godz. 9:00

Matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) godz. 9:00

Język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) godz. 9:00

terminy dodatkowe

1. Język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00

2. Matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

3. Język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9.00

IV. Terminy pierwszego półrocza:

1. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych – do 18 grudnia 2020 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia 2020 r.

3. Termin poinformowania uczniów o przewidywanych stopniach okresowych i wpisanie ich do dziennika – 18 stycznia 2021 r. i wpisanie ich do dziennika - 26 stycznia 2021 r.

4. Termin zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I półrocze – 28 stycznia 2021 r.

5. Ferie zimowe - 4 stycznia 2021 r. – 17 stycznia 2021 r.

V. Terminy II półrocza:

1. Wiosenna przerwa świąteczna: 1 kwietnia 2021 r. – 6 kwietnia 2021 r.

2. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych – do 25 maja 2021 r.

3. Termin poinformowania uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych :

11 czerwca 2021 i wpisanie ich do dziennika do dnia 18 czerwca 2021 r.

4. Termin zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny 2020/2021 - 21 czerwca 2021 r.

5. Uroczyste zakończenie roku szkolnego – 25 czerwca 2021 r.

VI. Terminy przeprowadzenia egzaminu poprawkowego 23 – 27 sierpnia 2021 r.

VII. Ferie letnie - 26 czerwca 2021 r. – 31 sierpnia 2021 r.

VIII. Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Rekolekcje – 1 dzień - marzec

3 dni – egzaminy ósmoklasisty

Święto Szkoły – 1 dzień - maj

04.06. 2021 r. – piątek (po Bożym Ciele)

2 dni zamiast 12, 13.11.2020 w ustalonym później terminie

IX. Dni otwartej szkoły

10.05.2021 r.

7.06.2021 r.

Joomla templates by a4joomla